جنگ ها و منازعات انگلستان در دوران ملکه الیزابت

- کنیا (1952_ 1960) : شورش مائو مائو

- عمان (1954_ 1959) : جنگ جبل اخدار

- (1955_ 1959) : اضطراری قبرس

- مصر (1956_ 1957) : بحران کانال سوئز

- ایرلند (1956_ 1962) : عملیات مرزی

- ایسلند (1958_ 1961) : اولین جنگ کاد

- یمن (1959) : اشغال یافا

- عمان (1962_ 1974) : شورش ظفار

- نزاع اندونزی و مالزی (1963_ 1966) : بورنئو

- یمن (1963_ 1967) : اضطراری عدن

- ایرلند (1968_ 1998) : مشکلات

- ایسلند (1972_ 1973) : دومین جنگ کاد

- ایسلند (1975_ 1976) : سومین جنگ کاد

- آرژانتین (1982) : جنگ فالکلند

- لبنان (1982_ 1984) : نیروهای چند ملیتی در لبنان

- عراق (1990_ 1991) : جنگ خلیج

- بوسنی (1992_ 1995) : جنگ بوسنی

- عراق (1998) : عملیات روباه صحرا

- کوزوو (1998_ 1999) : جنگ کوزوو

- سیرالئون (2000_ 2002) : جنگ سیرالئون

- افغانستان (2001 _ 2021) : جنگ افغانستان

- عراق (2003_ 2009) : جنگ عراق

- لیبی (2011) : جنگ های داخلی لیبی

- عراق و سوریه (2014 تاکنون) : عملیات شیدر

- (2015 تاکنون) : جنگ یمن

 

https://s6.uupload.ir/files/siyasi1_g618.jpg

منبع : تبیان

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

و كسانى كه ستم كرده‏ اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت

#ملکه انگلیس

#ملکه الیزابت

#جنگ های دوران حکومت ملکه انگلیس